กองระบบท่อระบายน้ำ


    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผน ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงระบบระบายน้ำ การปิด เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ การผลิต อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยจัดแบ่งงานเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการดังนี้


1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผน ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ระบบท่อระบายน้ำ การเตรียมการ ป้องกันและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ควบคุมการลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำต่าง ๆ นำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำทะเลหนุนและ น้ำเหนือไหลหลาก สำรวจตรวจสอบการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบกับการระบายน้ำ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงาน สาธารณูปโภค และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบพื้นที่ 25 เขต คือ ดุสิต ราชเทวี พญาไท บางซื่อ จตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม ดินแดง ห้วยขวาง บางกะปิ บึงกุ่ม มีนบุรี คลองสามวา ลาดพร้าว หนองจอก สะพานสูง วังทองหลาง พระโขนง สวนหลวง ประเวศ ลาดกะบัง บางนา และคันนายาว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 โดยรับผิดชอบพื้นที่ 25 เขต คือ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม วัฒนา คลองเตย คลองสาน ธนบุรี จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฏร์บูรณะ บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม และทวีวัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4.กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์การวางแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ โดยการแบ่งพื้นที่น้ำท่วมออกเป็นพื้นที่ระบบปิดล้อม 15 พื้นที่ และดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ กำหนดรายการ ประมาณการ สิ่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ การซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างระบบระบายน้ำ การผลิตและจัดหาฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ การระบายน้ำ การควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภคและ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง