กองระบบท่อระบายน้ำ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผน ควบคุมและดำเนินการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ
2. วางแผน ควบคุมและดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
3. วางแผน ควบคุม และดำเนินการผลิตฝาบ่อพักและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบท่อระบายน้ำ พร้อมปิด-เปลี่ยนฝาบ่อพัก
และซ่อมบำรุงระบบท่อระบายน้ำ
4. วางแผน ควบคุม และดำเนินการจัดทำแนวคันป้องกันน้ำหนุนและน้ำท่วม
5. วางแผน ควบคุม และดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระบบท่อระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำในพื้นที่ปิดล้อม
6. วางแผน สำรวจ ตรวจสอบและออกแบบระบบท่อระบายน้ำ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป
2. งานอำนวยการและประสานราชการ
3. งานพัสดุ
4. งานการเจ้าหน้าที่และวินัย
5. งานการคลังและงบประมาณ
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1
1. วางแผนควบคุมและดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในถนนสายหลัก
2. วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝน น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือไหลหลากร่วมกับส่วนราชการในสังกัดสำนักการระบายน้ำ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมและดำเนินการลดระดับน้ำในท่อระบายน้ำตามบ่อสูบน้ำที่อยู่ปลายท่อก่อนลงคลอง เพื่อให้น้ำในท่อระบายน้ำมีระดับต่ำสามารถรองรับกับ
ปริมาณน้ำฝน
4. จัดทำแนวป้องกันกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยา และแนวคันกั้นน้ำตามพระราชดำริ ฯลฯ
5. ตรวจสอบการก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภค เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ
6. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก
7. สนับสนุนการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ
8. ตรวจสอบ ดูแลและบริหารจัดการบ่อสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โดยรับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 25 เขต ได้แก่ ดุสิต พญาไท ราชเทวี บางซื่อ ดินแดง ห้วยขวาง จตุจักร
บางเขน สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บึงกุ่ม วังทองหลาง ลาดพร้าว บางกะปิ มีนบุรี คลองสามวา
หนองจอก สะพานสูง คันนายาว สวนหลวง ประเวศ ลาดกระบัง บางนา และพระโขนง

3. กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2
บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 โดยรับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 25 เขต ได้แก่ พระนคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม
วัฒนา คลองเตย คลองสาน ธนบุรี จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ
บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม และทวีวัฒนา

4. กลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ
1. ศึกษาวิเคราะห์วางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก
2. วางแผนและจัดแบ่งพื้นที่น้ำท่วมออกเป็นพื้นที่ระบบปิดล้อมย่อยใช้ในการบริหารจัดการระบบระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
3. ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ กำหนดรายการประมาณการสิ่งก่อสร้างระบบระบายน้ำและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงซ่อมแซม
และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
4. ควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำให้สำเร็จลุล่วงตามรูปแบบ รายการ และสัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับการระบายน้ำให้แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6. พิจารณาการต่อเชื่อมท่อระบายน้ำลงสู่ท่อสาธารณะในถนนสายหลัก
7. พิจารณาการรื้อย้ายระบบท่อระบายน้ำ เนื่องจากการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ฯลฯ
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ
1. ผลิตและจัดหาฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ และอุปกรณ์ท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำที่ชำรุด
2. ปิด-เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำที่ชำรุด
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะเร่งด่วนในการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อพักพร้อมประตู ปิดกั้นน้ำทำนบ ฯลฯ
4. สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
5. ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ กำหนดรายการประมาณการสิ่งก่อสร้างระบบระบายน้ำในการปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยใช้เครื่องจักร วัสดุและแรงงานของกลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย