ข่าวด่วน

ประกาศแจ้งเตือน ให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงช่วงวันที่ 19 ถึง 28 พ.ย. 64 และติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด
ปรับปรุงวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564