ข่าวด่วน

ประกาศแจ้งเตือนและคาดการณ์ ฝนหนัก-หนักมาก ปกคลุมพื้นที่ กทม. เวลา 15.00 น. - 20.00 น. วันที่ 23 ก.ย. 65
ปรับปรุงวันที่ : 23 กันยายน 2565