prnews2020-03-12T00:49:51+00:00

โครงการพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2
โครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม แก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย
โครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การไหลเวียนของน้ำ (น้ำดีไล่น้ำเสีย)
โครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โครงการบึงมักกะสัน