ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

รายงานสถานการณ์ประจำวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560สถานการณ์วันนี้ (วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560)
ลักษณะอากาศทั่วไป :  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา :  ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้ว ประกอบกับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
ในช่วงวันที่ 22-24 เม.ย. ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล :  อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : ไม่มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออก วันที่ 21 เมษายน 2560  
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.50 ระดับน้ำปกติ 
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.71 ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. -0.17 ระดับน้ำปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (20 เมษายน 2560)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +0.90 ม.รทก. เวลา 01:00 น. 
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.16 ม.รทก. เวลา 01:00 น.  

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (20 เมษายน 2560)
ระดับ +0.82 ม.รทก. เวลา 03.22 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (20 เมษายน 2560 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์  269
เขื่อนเจ้าพระยา 70
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 88

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 20 เมษายน 2560 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 
1. ส.แจงร้อน 3.6 กรัม/ลิตร เวลา 01:00 น. 
2. ส.ดาวคะนอง 2.0 กรัม/ลิตร เวลา 01:00 น. 
3. ส.บางกอกใหญ่ 0.8 กรัม/ลิตร เวลา 08.00 น. 
4. ส.เทเวศร์ 0.8 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น. 
5. ส.บางเขนใหม่ 0.3 กรัม/ลิตร เวลา 02:00 น. 

ปรับปรุงวันที่ : 21 เมษายน 2560CommentShare