ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

เก็บขยะและวัชพืช คลองเปรมประชากรหน่วยบ้านใหม่ พื้นที่ 1 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง เก็บขยะและวัชพืช คลองเปรมประชากร ไว้ที่ท่าขยะเพื่อรอใส่รถบรรทุกไปทิ้ง
ปรับปรุงวันที่ : 11 ตุลาคม 2560CommentShare