ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

คณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศภูฏาน เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม(11 ม.ค. 61) เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินDownload : ไฟล์ที่ 3
Download : ไฟล์ที่ 4
ปรับปรุงวันที่ : 11 มกราคม 2561CommentShare