ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์บริเวณบึงมักกะสันวันนี้ (13 มี.ค.61) หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์บริเวณบึงมักกะสัน ประชาชนจิตอาสาได้มาลงทะเบียนก่อนปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพ 2 (อาคารธานีนพรัตน์) เขตดินแดง หลังจากนั้นได้รวมพล และเดินทางไปยังบึงมักกะสัน ทั้งนี้ โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 5 เมษายน 2561

ปรับปรุงวันที่ : 13 มีนาคม 2561CommentShare