ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

กทม.บูรณาการความร่วมมือสมุทรปราการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่รอยต่อ ตั้งเป้าน้ำแห้งเป็นปกติภายใน 30 นาที(8 มิ.ย.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางนา ผู้แทนกรมทางหลวง เทศบาลสำโรงเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง ถนนสุขุมวิท เขตบางนา 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับเทศบาลสำโรงเหนือและกรมทางหลวง สำรวจพื้นที่พร้อมทั้งหารือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณถนนสุขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง ซอยลาซาล และซอยแบริ่ง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของทั้ง 3 หน่วยงาน ที่ต้องบูรณาการการดำเนินการไปพร้อมๆ กัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ หากฝนตกปริมาณ 50-60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง น้ำก็ท่วมขังแล้ว ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครโดยสํานักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ถนนสายหลัก (Pipe jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันฤดูฝนปีนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวในระหว่างที่กำลังดำเนินการโครงการฯ กทม.จึงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณถนนสุขุมวิทขาออกช่วงสนามกีฬาภูติอนันต์ถึงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง จำนวน  5 จุด 7 เครื่อง เพื่อสูบน้ำตามแนวถนนสุขุมวิทและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองบางนา กำลังสูบรวม 8 ลบ.ม./วินาที ส่วนกรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทและสถานีสูบน้ำที่คลองสําโรงและคลองบางนา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 จุด จำนวน 4 เครื่องกำลังสูบ 1 ลบ.ม./วินาที บริเวณถนนสุขุมวิทขาออกตอนลงคลองสําโรง ด้านเทศบาลสำโรงเหนือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณตอนลงคลองสําโรง และลดระดับน้ำ  ซึ่งจากการหารือทราบว่าเทศบาลสำโรงเหนือมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 15 เครื่อง แต่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งหากทางเทศบาลมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำ กทม. ก็พร้อมให้ยืมเพื่อรับผิดชอบพื้นที่ร่วมกันในการเร่งระบายน้ำ ซึ่งประชาชนคงรับไม่ได้หากมีน้ำท่วมขังเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม จากการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ หากบริเวณดังกล่าวมีฝนตกในปริมาณที่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง จะสามารถดำเนินการเร่งระบายน้ำให้แห้งเป็นปกติได้ภายใน 30 นาที เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร 

วางท่อลอด Pipe jacking ระบายน้ำซอยลาซาล-แบริ่งลงสู่คลองบางนา 

ทั้งนี้ถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอยสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) และซอยสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) มีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ระยะทางจากจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังไปยังคลองบางนามีระยะทางไกล ทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ช้า ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวมีอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน ทำให้ไม่สามารถขุดถนนวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ได้ ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น สำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ถนนสายหลัก (Pipe jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา เขตบางนา โดยการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำด้วยวิธีดันท่อลอดใต้ถนนสุขุมวิท เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน และลดผลกระทบต่อการจราจร โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 10 ม.ค.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ ถึงวันที่ 4 ม.ค.62 ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน โดยก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ ขนาด 6 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อรับและบ่อดันท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดันค.ส.ล. จำนวน 12 แห่ง ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดันค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ความยาวประมาณ 1,300 ม. ด้วยวิธีดันท่อ และก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ จำนวน 1 แห่ง สามารถระบายน้ำท่วมขังกรณีปริมาณฝนตก 100 มม./ชั่วโมง ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 23% แผนงานที่วางไว้ 42.29% ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดผิวจราจรบริเวณถนนสุขุมวิท เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำและบ่อรับและบ่อดัน การก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อในซอยลาซาล 23 เมื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ถนนสายหลัก (Pipe jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนาแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทช่วงซอยลาซาลและซอยแบริ่งลงสู่คลองบางนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม 

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เรดาร์ตรวจอากาศ พยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำ เพื่อให้ประชาชนรับทราบผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ป้ายจราจรอัจฉริยะ จ.ส.100 รายการร่วมด้วยช่วยกัน และผ่านทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เว็บไซต์ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม weather.bangkok.go.th เว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ dds.bangkok.go.th, Facebook : BKK.BEST, Twitter : @BKK_BEST, Line@id : @BKK_BEST โทร. 0 2248 5115 เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com, Facebook : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. หรือสายด่วนกทม. 1555

---------------(จิรัฐคม/อรรจน์ชญาณ์...สปส.รายงาน)

ปรับปรุงวันที่ : 08 มิถุนายน 2561CommentShare