ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

จี้ผู้รับจ้างเร่งสร้างเขื่อนคลองพระโขนง ให้แล้วสร็จในเดือนต.ค.นี้(7 ก.ค.61) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนง ถึงถนนทางรถไฟสายเก่า เขตคลองเตย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตคลองเตย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

http://www.prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-10-41/2017-06-19-08-02-17/5310-2018-07-07-07-33-41ปรับปรุงวันที่ : 08 กรกฎาคม 2561CommentShare