ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สนน.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยคลองผดุงกรุงเกษมวันนี้ (3 ต.ค.61) เวลา 10.00 น. : นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ นายชาคริต ตังคุปานันท์ ผู้อำนวยการกองระบบคลอง พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามการทำความสะอาดเรียบร้อยในคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่ท่าเรือหัวลำโพง จนถึงท่าเรือตลาดเทเวศร์ บริเวณสถานีสูบน้ำเทเวศน์ ทั้งนี้เนื่องจากในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงและการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง “ล้อ ราง เรือ”ของกรุงเทพมหานคร โครงการเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษมจากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงพื้นที่เขตปทุมวัน ไปยังท่าเรือตลาดเทวราชพื้นที่เขตพระนคร โดยสำนักการระบายน้ำรับผิดชอบด้านการรักษาระดับน้ำให้เหมาะสมกับการเดินเรือ พร้อมการเตรียมเรือใช้สำหรับรับรองคณะผู้ติดตามนายกรัฐมนตรีและนักข่าวจำนวน 6 ลำ 


           ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำได้จัดเรือ จำนวน 8 ลำ มาให้บริการแก่ประชาชนเป็นประจำทุกวัน โดยวันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 06.00 – 20.00 น. ระยะห่างต่อลำประมาณ 10 – 20 นาที วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ระยะห่างต่อลำประมาณ 15 นาที

ปรับปรุงวันที่ : 02 ตุลาคม 2561CommentShare