ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สนน.จัดประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดาริ ในเส้นทาง Bikeunairak 2018(30 พ.ย.61) เวลา 09.30 น. : นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดาริ ในเส้นทาง Bikeunairak 2018 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีผู้บริหารจาก สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง  สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักอนามัย  สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานประชาสัมพันธ์   สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขต 50 เขตและ เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

 สำหรับการจัดกิจกรรม“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันที่ 5 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดทางเท้าและสาธารณูปโภคบนทางเท้า ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ คู คลอง แม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทาง Bike อุ่นไอรัก 2018 ตลอดเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะทางไป - กลับประมาณ 26 กิโลเมตร จากพระลานพระราชวังดุสิตถึงถนนสุขสวัสดิ์ สุดเขตกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเพื่อเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาดของทางเท้า แม่น้ำ คู คลองในเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก 2018  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดกิจกรรมเสด็จฯ ทรงจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก 2018” ในพิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธ.ค.61 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและทรงจักรยานในเส้นทางดังกล่าว  

โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเปิดงานและปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กว่า 1,300 คน จากนั้นคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมกับจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์และทาสีราวเหล็กกันตก ปรับภูมิทัศน์คลองบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 8 โซน และมีจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 3,820 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมตลอดเส้นทาง ประกอบด้วย ทำความสะอาดป้ายเครื่องหมายจราจร ป้ายชื่อถนน ป้ายต่างๆ ทาสีขอบคันหินในพื้นที่กิจกรรม ทำความสะอาด คู คลอง ซ่อมแซมและทาสีราวเหล็กกันตก ปรับสภาพภูมิทัศน์ริมคลองในพื้นที่กิจกรรมฯ ถ่ายเทและบริหารจัดการน้ำในคลอง ให้มีคุณภาพน้ำที่ดี และปลอดภัย เตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมกรณีมีฝนตกในพื้นที่ และเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า และสะพานพระปกเกล้า     

ปรับปรุงวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561CommentShare