ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สนน.ตรวจความพร้อมการซ้อมเสมือนจริงเส้นทางปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”               วันนี้ (2 ธ.ค.๖๑) : นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ(ผอ.สนน.) ลงพื้นที่ตรวจเตรียมความพร้อมการซ้อมเสมือนจริงในการอยู่ประจำจุดของเจ้าหน้าที่พื้นที่เส้นทางปั่นจักรยาน งาน “Bike Unairak 2018” โดยมีคณะผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำ ร่วมลงพื้นที่เริ่มจากราชดำเนินนอก ราชดำเนินใน ถนนเจริญกรุง เข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนสุขสวัสดิ์   

 สำหรับการเตรียมความพร้อมของกิจกรรม  "Bike Unairak 2018 " ในส่วนของสำนักการระบายน้ำได้จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่และเส้นทางจักรยานตลอดเส้นทางไปกลับ ประมาณ ๓๙ กิโลเมตร และต้องต้องเร่งทำการซ่อม สับเปลี่ยน ปรับปรุง ฝาตะแกรง ฝาท่อระบายน้ำ และการปรับปรุงฝาตะแกรงบ่อดักน้ำเสีย ฝาท่อรวบรวมน้ำเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ  ควบคุมดูแลรักษาทำความสะอาดคูคลอง การควบคุมระดับน้ำ รักษาคุณภาพน้ำในคลองให้มีสภาพดี ไม่ส่งกลิ่นเหม็น โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนนอกพื้นที่ กทม.หน่วยที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการและประสานงานร่วมกัน ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามแผนงานฯ ดังกล่าวปัจจุบันได้แล้วเสร็จเมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยในช่วงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.ที่จะมีกิจกรรมงาน “Bike Unairak 2018” นั้น  ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำจะเป็นศูนย์ประสานงาน ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เฝ้าติดตามสภาพอากาศและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มกิจกรรมไปจนกว่ากิจกรรมจะเสร็จสิ้น

ปรับปรุงวันที่ : 02 ธันวาคม 2561CommentShare