ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

นายศักดิ์ชัย บุญมา (รผว.กทม.) ตรวจเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการน้ำและศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม8 ส.ค.62 เวลา 14.00 น.นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการน้ำและศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปบทบาท ภารกิจ การดำเนินการโครงการต่าง ๆในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมและการบำบัดน้ำเสีย โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ชั้น 6 อาคารสำนักการระบายน้ำ

ปรับปรุงวันที่ : 09 สิงหาคม 2562CommentShare