ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สนน.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อาคารธานีนพรัตน์ ดินแดง             วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอาสา สุขขัง ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ให้กับวชิรพยาบาล ณ บริเวณชั้น 1 อาคารธานีนพรัตน์ ดินแดง

            การบริจาคโลหิต นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้รับแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อตัวของผู้บริจาคเองอีกด้วยคือ 1. ร่างกายแข็งแรง เลือดที่เสียไปจะไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายของเราเลย ยังทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ทำให้ร่างกายแข็งแรงตามมาอีกด้วย 2. ห่างไกลมะเร็ง ผู้บริจาคเลือดมีแนวโน้มจะมีอายุยืน หรือมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคต่างๆ น้อยกว่าผู้ที่ไม่บริจาคเลือด นอกจากนี้การบริจาคเลือดมีส่วนลดความเสี่ยงจากมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งคอหอย ในผู้บริจาคเลือด 3. จิตใจดี รู้สึกดี การบริจาคเลือด จะให้ความรู้สึกดี ความรู้สึกว่าเป็นผู้ให้ ได้ทำทาน ได้ช่วยชีวิตคน ทำให้เรารู้สึกสุขใจเพราะได้ช่วยชีวิตผู้อื่นด้วย เรียกได้ว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่ง เป็นการต่อชีวิตที่ส่งผลให้ใครหลายๆ คน มีชีวิตรอดปลอดภัย

        สำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำแล้ว ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 81 ราย  ปริมาณเลือดรวมทั้งสิ้น 36,450 ซีซี

 

 

----------- (ณัฐธิดา...สนน.รายงาน)

ปรับปรุงวันที่ : 04 ตุลาคม 2562CommentShare