ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ผอ.สนน. ลงตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าววันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ลงตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ในพื้นที่เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตดอนเมือง และเขตสายไหม โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว

ปรับปรุงวันที่ : 31 ตุลาคม 2562CommentShare