ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

กิจกรรม Big Cleaning Day คลองยายสุ่น           วันที่ 26 พ.ย. 62 เวลา 08.30 น. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักงานเขตดินแดง ร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองยายสุ่น รวมระยะทางประมาณ 950 เมตร โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ผู้อำนวยการเขตดินแดง และเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการพัฒนาทำความสะอาด ขุดลอกดินเลนทำความสะอาดคลองยายสุ่น พร้อมทำการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลอง รวมทั้งหมุนเวียนถ่ายเทน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น 

           สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำนักการระบายน้ำ ได้นำวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ คือ รถบรรทุกเทท้าย รถขุดดิน เข่ง กระป๋องตักเลน จอบพลั่ว ถุงกระสอบทราย บันไดไม้ รถน้ำล้างตัว และมีผู้เข้าร่วม จำนวนประมาณ 350 คน

           ทั้งนี้  กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด งดทิ้งขยะลงในคูคลองและท่อระบายน้ำ เพื่อมิให้เกิดการกีดขวางทางน้ำ เกิดการเน่าเสีย เพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ปรับปรุงวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562CommentShare