ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สนน.ร่วมประชุมหารือแผนระยะสั้นการจัดการน้ำทิ้งบริเวณคลองยายสุ่น



วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมหารือแผนระยะสั้นการจัดการน้ำทิ้งบริเวณคลองยายสุ่น โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ นางสาวผุสดี พรหมายน ผู้ตรวจราชการสูง ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ผู้อำนวยการเขตดินแดง และผู้แทนสถานประกอบการติดคลองยายสุ่นพื้นที่เขตห้วยขวางและเขตดินแดง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ

จากการประชุมในครั้งนี้รองผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำวางแผนการระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคลองยายสุ่น และมอบหมายให้เขตห้วยขวางและเขตดินแดงนัดประชุมหารือร่วมกับสถานประกอบการติดคลองยายสุ่น เพื่อพัฒนาคลองยายสุ่นเป็นคลองต้นแบบต่อไป

 

 

---------- (ณัฐธิดา...สนน.รายงาน)





ปรับปรุงวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563



CommentShare