ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประวันที่ 18 มีนาคม 2563สถานการณ์ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีแนวโน้มฝนฟ้าคะนองลดลง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพ
เนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา : เมื่อเวลา 04.00 น. หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นลดลง สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : ไม่มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ 

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (18 มีนาคม 2563 )
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.50 ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.68 ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.20 ระดับน้ำปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (17 มีนาคม 2563)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.10 ม.รทก. เวลา 09:00 น. 
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.25 ม.รทก. เวลา 09:00 น. 
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.14 ม.รทก. เวลา 10:00 น. 

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (18 มีนาคม 2563)
ระดับ +0.92 ม.รทก. เวลา 08:57 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (18 มีนาคม 2563 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 134
เขื่อนเจ้าพระยา 70 
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 60

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 17 มีนาคม 2563 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 
1. ส.แจงร้อน 10.3 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 7.6 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 6.0 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 4.2 กรัม/ลิตร เวลา 13:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 2.8 กรัม/ลิตร เวลา10:00 น

ปรับปรุงวันที่ : 18 มีนาคม 2563CommentShare