ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563สถานการณ์ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะนี้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนต่อเนื่อง
สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบน
อนึ่งพายุโซนร้อน “หว่องฟ้ง” (VONGFONG) บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยปริมาณฝนสูงสุด ที่จุดวัดศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ 5.5 มม. จุดวัดอื่น ๆ ต่ำกว่า 5 มม.
มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ 1 รายการ (ปัจจุบันแห้งปกติ) http://203.155.220.119/DDS_Flooding/

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (16 พฤษภาคม 2563 )
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.70 ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.86 ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. -0.03 ระดับน้ำปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (15 พฤษภาคม 2563)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.15 ม.รทก. เวลา 02:00 น. 
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.45 ม.รทก. เวลา 01:00 น. 
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +0.99 ม.รทก. เวลา 02:00 น. 

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (16 พฤษภาคม 2563)
ระดับ +0.86 ม.รทก. เวลา 02:43 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (16 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 130
เขื่อนเจ้าพระยา 80
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 60

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 
1. ส.แจงร้อน 9.6 กรัม/ลิตร เวลา 01:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 7.5 กรัม/ลิตร เวลา 01:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 6.4 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 9.0 กรัม/ลิตร เวลา 02:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 1.9 กรัม/ลิตร เวลา 02:00 น. 

ปรับปรุงวันที่ : 16 พฤษภาคม 2563CommentShare