ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

การประชุมติดตามผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร(23 มิ.ย.63) เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนจากสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตดินแดง แขวงทางหลวงกรุงเทพมหานคร บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ

 

สำหรับการประชุมติดตามผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) ได้สั่งการให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยให้มีการติดตามพร้อมเร่งการแก้ไขปัญหางานก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝน รวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสัญจรในชีวิตประจำวัน

 

 

---------- (ณัฐธิดา...สนน.รายงาน)

ปรับปรุงวันที่ : 23 มิถุนายน 2563CommentShare