ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

Work shop การจัดทำข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม(24 มิ.ย.63) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ มอบหมายให้ นายศุภมิตร ลายทอง ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ เป็นประธานในการ Work shop การจัดทำข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม โดยมี นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ผู้แทนจากสำนักงานเขต 50 เขต เข้าร่วมการ Work shop ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ กทม.2 เขตดินแดง

 

สำหรับการ Work shop ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมของแต่ละสำนักงานเขต เพื่อที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนต่อไป รวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในการเดินทางเพื่อประกอบวิชาชีพประจำวันอีกทางนึง

 

 

---------- (ณัฐธิดา...สนน.รายงาน)

ปรับปรุงวันที่ : 24 มิถุนายน 2563CommentShare