ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สำนักการระบายน้ำจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต(16 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมบริจาคโลหิตให้กับวชิรพยาบาล เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เสียเลือดจากอุบัติเหตุ หรือมีโรคที่ทำให้ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้เอง ณ ห้องประชุมนพพันธ์ อาคารสำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำแล้ว และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 ราย ปริมาณเลือดรวมทั้งสิ้น 36,000 ซีซี           

บริจาคเลือด (Blood donation) เป็นกิจกรรมอาสาสมัครที่ผู้บริจาคยินยอมให้นำเลือดของตนเองไปใช้เมื่อมีผู้ต้องการ การบริจาคเลือดสามารถช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียเลือดจากอุบัติเหตุ จากการผ่าตัด หรือผู้ที่มีอาการป่วยต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคโลหิตจาง โรคธาลัสซีเมีย หรือโรคฮีโมฟีเลีย การบริจาคเลือดนั้นรวมไปถึงการบริจาคเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และพลาสม่า ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเลือด โดยก่อนที่จะบริจาคเลือดได้นั้นต้องผ่านการทดสอบความเข้มข้นของเลือดและการซักประวัติก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบริจาคเลือดได้ ส่วนเลือดที่ได้รับการบริจาคมานั้นจะถูกนำส่งเข้าศูนย์บริการโลหิตที่มีในสถานพยาบาล เพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบเลือดที่ได้แยกส่วนประกอบและจัดเก็บต่อไป

 

 

---------- (ณัฐธิดา...สนน.รายงาน)

ปรับปรุงวันที่ : 16 กันยายน 2563