ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

กระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักการระบายน้ำ(17 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ และคณะทำงานฯ เข้าเยี่ยมชมความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ให้การต้อนรับ

 

โดยในช่วงแรกเป็นการรับฟังบรรยายสรุป ในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชีนิมิตร อาคารสำนักการระบายน้ำ ชั้น 6 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

ต่อจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ประกอบด้วยการตรวจสอบสภาพอากาศจากเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาณฝนที่ตก ระดับน้ำในคลองสายหลักต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ตลอดจนการประสานงานหน่วยงานต่างๆ

 

และในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยสถานีสูบน้ำดังกล่าว ช่วยเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านอุโมงค์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง เป็นการลดระยะเวลาในการเดินทางของน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

---------- (ณัฐธิดา...สนน.รายงาน)

ปรับปรุงวันที่ : 17 กันยายน 2563