ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563(23 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชีนิมิตร อาคารสำนักการระบายน้ำ ชั้น 6 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

กรุงเทพมหานครได้นำเสนอแนวคิดการเพิ่มระดับดินในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมเจ้าท่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่ คณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันและลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่

 

สำหรับสำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้รายงานผลการดำเนินการปลูกป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าในใจคนอิงศาสตร์พระราชา

 

นอกจากนี้ ได้พิจารณารายชื่อกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ได้หมดวาระ เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

 

---------- (ณัฐธิดา...สนน.รายงาน)

ปรับปรุงวันที่ : 23 กันยายน 2563