ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563สถานการณ์ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นและอุณหภูมิลดลง โดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในระยะนี้   อนึ่ง พายุโซนร้อน “โคนี” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ 5 พ.ย. 2563 แล้วจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล :  เมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

 

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีฝนตก

 

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ  

 

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563)

- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.84 ระดับปกติ

- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.51 ระดับปกติ

- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.26 ระดับปกติ

 

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (3 พฤศจิกายน 2563)

- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.60 ม.รทก. เวลา 09:00 น.

- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.93 ม.รทก. เวลา 08:00 น.

- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.46 ม.รทก. เวลา 09:00 น.

 

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563)

ระดับ +1.17 ม.รทก. เวลา 09:10 น.

 

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)

นครสวรรค์ 461

เขื่อนเจ้าพระยา 228

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 498

 

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร

ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)

1. ส.แจงร้อน 2.2 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น.

2. ส.ดาวคะนอง 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น.

3. ส.บางกอกใหญ่ 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น.

4. ส.เทเวศร์ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 20:00 น.

5. ส.บางเขนใหม่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 04 พฤศจิกายน 2563