ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2563ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ในขณะลมตะวันตกในระดับบนยังคงพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นต่อไป โดยยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : ไม่มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (11 ธันวาคม 2563) - ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.37 ระดับปกติ - ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.04 ระดับปกติ - ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.10 ระดับปกติ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (10 ธันวาคม 2563) - ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.20 ม.รทก. เวลา 14:00 น. - สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.40 ม.รทก. เวลา 14:00 น. - สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.07 ม.รทก. เวลา 15:00 น. ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (11 ธันวาคม 2563) ระดับ +1.07 ม.รทก. เวลา 14:21 น. ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (11 ธันวาคม 2563 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที) นครสวรรค์ 129 เขื่อนเจ้าพระยา 75 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 95 รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 10 ธันวาคม 2563 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 1. ส.แจงร้อน 3.4 กรัม/ลิตร เวลา 14:00 น. 2. ส.ดาวคะนอง 2.2 กรัม/ลิตร เวลา 14:00 น. 3. ส.บางกอกใหญ่ 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 14:00 น. 4. ส.เทเวศร์ 0.4 กรัม/ลิตร เวลา 07:00 น. 5. ส.บางเขนใหม่ 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 15:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 12 ธันวาคม 2563