ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 24 มกราคม 2564สถานการณ์ประจำวันที่ 24 มกราคม 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : ไม่มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (24 มกราคม 2564)
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.21 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.62 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.83 ระดับปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (23 มกราคม 2564)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.05 ม.รทก. เวลา 11:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.06 ม.รทก. เวลา 11:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +0.98 ม.รทก. เวลา 12:00 น.

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา  หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (24 มกราคม 2564)
ระดับ +0.92 ม.รทก. เวลา 09:50 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (24 มกราคม 2564 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 172
เขื่อนเจ้าพระยา 80
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 87

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 23 มกราคม 2564 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร
ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)
1. ส.แจงร้อน 12.7 กรัม/ลิตร เวลา 11:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 11.5 กรัม/ลิตร เวลา 11:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 9.9 กรัม/ลิตร เวลา 12:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 9.3 กรัม/ลิตร เวลา 16:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 6.4 กรัม/ลิตร เวลา 12:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 24 มกราคม 2564