ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564สถานการณ์ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายขณะที่สัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : ไม่มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ

 

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564)

- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.22 ระดับปกติ

- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.64 ระดับปกติ

- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.84 ระดับปกติ

 

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564)

- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.20 ม.รทก. เวลา 11:00 น.

- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.45 ม.รทก. เวลา 10:00 น.

- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.06 ม.รทก. เวลา 11:00 น.

 

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564)

ระดับ +1.00 ม.รทก. เวลา 10:30 น.

 

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)

นครสวรรค์ 159

เขื่อนเจ้าพระยา 80

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 65

 

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร

ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)

1. ส.แจงร้อน 11.3 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.

2. ส.ดาวคะนอง 10.7 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.

3. ส.บางกอกใหญ่ 9.2 กรัม/ลิตร เวลา 11:00 น.

4. ส.เทเวศร์ 9.9 กรัม/ลิตร เวลา 17:00 น.

5. ส.บางเขนใหม่ 6.6 กรัม/ลิตร เวลา 11:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2564