ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564สถานการณ์ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบน
มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด  ลมตะวันออกกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  อนึ่ง วันที่ 24-26 ก.พ. 2564 ลมตะวันตกในระดับบนจากประเทศเมียนมาจะพัดนำอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส  ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีฝนตก

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564)
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.05 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.59 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.76 ระดับปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.00 ม.รทก. เวลา 07:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.15 ม.รทก. เวลา 07:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +0.98 ม.รทก. เวลา 10:00 น.

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564)
ระดับ +1.04 ม.รทก. เวลา 08:04 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 147
เขื่อนเจ้าพระยา 80
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 114

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร
ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)
1. ส.แจงร้อน 10.8 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 10.2 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 8.6 กรัม/ลิตร เวลา 09.00 น.
4. ส.เทเวศร์ 7.2 กรัม/ลิตร เวลา 14:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 4.8 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564