ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่่ 4 มีนาคม 2564สถานการณ์ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป :  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัด คลองประเวศฯ - เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 17.0 มม. จุดวัดศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฯ เขตดินแดง 2.0 มม.  และจุดวัดอื่นๆเฉลี่ย 1.5 - 0.5 มม.

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (4 มีนาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.03 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.59 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.77 ระดับปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (3 มีนาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.20 ม.รทก. เวลา 10:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.55 ม.รทก. เวลา 09:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.08  ม.รทก. เวลา 09:00 น.

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (4 มีนาคม2564)
ระดับ +1.05 ม.รทก. เวลา 08:58 น. 

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (4 มีนาคม 2564 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 152
เขื่อนเจ้าพระยา 80
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 126

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 3 มีนาคม 2564 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร
ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)
1. ส.แจงร้อน 9.7 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 6.9 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 7.4 กรัม/ลิตร เวลา 09.00 น.
4. ส.เทเวศร์ 5.3 กรัม/ลิตร เวลา 14:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 3.0 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 04 มีนาคม 2564