สถิติที่เกี่ยวข้องประจำปี 2559
กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือน
  กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือน
สรุปความถี่ของน้ำรอระบายประจำเดือนสิงหาคม 2559
สรุปสถานการณ์รายเดือน
    - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ย. 59