รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน  [ 22 ต.ค. 2557 : 09.00 น. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่พบกลุ่มฝน l อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29.0 องศาเซลเซียส ] ...
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ค้นหาข้อมูล::  
ผู้เข้าชมทั้งหมด   147540    คน (1 ม.ค. 2557)
ผู้เข้าชมวันนี้  213 คน

 
บริการข้อมูลอื่น ๆ

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม :: || ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม ทั้งหมด || ดูประกาศทั้งหมด ||

สภาพอากาศ วันนี้ 22 ตุลาคม 2557

ปรับปรุงวันที่ : 22 ตุลาคม 2557
ฝาท่อชำรุดถนนราชดำริ

ปรับปรุงวันที่ : 21 ตุลาคม 2557
เก็บขนขยะจากคลองเปรมฯ

ปรับปรุงวันที่ : 21 ตุลาคม 2557
เก็บขยะวัชพืชคลองกรวย

ปรับปรุงวันที่ : 21 ตุลาคม 2557

:แบบสำรวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน