หน้าหลัก ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร การให้บริการ ปฎิทินกิจกรรม ติดต่อเรา
รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน  [ 21 ธ.ค. 2557 : 09.00 น. กทม.และปริมณฑลไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 24.4 องศาเซลเซียส | ค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุด (20 ธ.ค.57) แจงร้อน 9.8 กรัม/ลิตร ดาวคะนอง 9.2 กรัม/ลิตร บางกอกใหญ่ 5.9 กรัม/ลิตร (เกิน 1.2 กรัม/ลิตร ไม่เหมาะใช้กับพืช)] ...
temp
temp-thumb
สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด
(1 มกราคม 2557)
221714 คน
(21 ธันวาคม 2557)   วันนี้ 465 คน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    ประวัติความเป็นมา
    ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
    โครงสร้างผู้บริหาร
    แผนปฎิบัติราชการ
    สถิติที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลกายภาพ
บริการข้อมูล
    ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
    รายงานสถานการณ์น้ำ
    รายงานสภาพน้ำท่วมขัง
    แผนที่ปริมาณฝนตก
    แผนป้องกันและแก้ไข
   ปัญหาน้ำท่วม
    ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ
    ระบบเฝ้าน้ำท่วมถนน
    ระบบเฝ้าระวังน้ำล้นคลอง
    ระบบโทรมาตร (SCADA)
    ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
    ข้อมูลคลอง คู ลำราง
    สถานการณ์ความเค็ม
    ของแม่น้ำเจ้าพระยา
    ทีวีสำนักการระบายน้ำ
    ข่าว ก.ท.ม. ประจำวัน
    E-Magazine
    Download
ข่าวประกวดราคา
    ข่าวประกวดราคา
    และสอบราคา ประมูลด้วย
    ระบบอิเล็กทรอนิกส์
    ข่าวประกาศราคากลาง
มุมวิชาการ
    การใช้ปุ๋ยหมักจากตะกอน
    น้ำเสียอย่างถูกวิธี
    อุโมงค์ระบายน้ำ
ข้อมูลประจำวัน
พัฒนาโดยกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อโทร 0-2246-0317