หน้าหลัก ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร การให้บริการ ปฎิทินกิจกรรม ติดต่อเรา
รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน  [ 27 เม.ย. 25 : 02.10 น.พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝน
] ...
temp
temp-thumb
สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด
(1 มกราคม 2558)
415065 คน
(27 เมษายน 2558)   วันนี้ 315 คน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    ประวัติความเป็นมา
    ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
    โครงสร้างผู้บริหาร
    แผนปฎิบัติราชการ
    สถิติที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลกายภาพ
บริการข้อมูล
    ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
    รายงานสถานการณ์น้ำ
    รายงานสภาพน้ำท่วมขัง
    แผนที่ปริมาณฝนตก
    แผนป้องกันและแก้ไข
   ปัญหาน้ำท่วม
    ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ
    ระบบเฝ้าน้ำท่วมถนน
    ระบบเฝ้าระวังน้ำล้นคลอง
    ระบบโทรมาตร (SCADA)
    ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
    ข้อมูลคลอง คู ลำราง
    สถานการณ์ความเค็ม
    ของแม่น้ำเจ้าพระยา
    ทีวีสำนักการระบายน้ำ
    ข่าว ก.ท.ม. ประจำวัน
    E-Magazine
    Download
ข่าวประกวดราคา
    ข่าวประกวดราคา
   และสอบราคา ประมูลด้วย
    ระบบอิเล็กทรอนิกส์
    ข่าวประกาศราคากลาง
มุมวิชาการ
    การใช้ปุ๋ยหมักจากตะกอน
    น้ำเสียอย่างถูกวิธี
    อุโมงค์ระบายน้ำ
    ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 24-25 เมษายน 2558 บริเวณประเทศไทย มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ในช่วงวันที่ 26-27 เมษายน 2558 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดน้อยลง และมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป
ข้อมูลประจำวัน
พัฒนาโดยกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อโทร 0-2246-0317