ข่าวด่วน

ประกาศแจ้งเตือนและคาดการณ์ ฝนหนัก-หนักมาก ปกคลุมพื้นที่ กทม. เวลา 16.00 น. - 20.00 น. วันที่ 22 ก.ย. 65

ปรับปรุงวันที่ : 22 กันยายน 2565