ข่าวด่วน

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาเหนือ ฉบับที่ 13 เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ปรับปรุงวันที่ : 07 พฤษภาคม 2567