ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 11 เมษายน 2564พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า :  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนตกเล็ปานกลางถึงหนัก ปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร 53.0 มม. สถานีบางเขนใหม่ เขตบางซื่อ 32.5 มม. คลองทวีวัฒนาถึงคลองบางเชือกหนัง เขตทวีวัฒนา 24.0 มม. สำนักงานเขตพญาไท 23.5 มม. และศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฯ เขตดินแดง 19.0 มม.

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ ( 11 เมษายน 2564)
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.10 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.52 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.67 ระดับปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (10 เมษายน 2564)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.15 ม.รทก. เวลา 07:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.40 ม.รทก. เวลา 06:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.04 ม.รทก. เวลา 07:00 น.

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (11 เมษายน 2564)
ระดับ +0.98 ม.รทก. เวลา 06:32 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (11 เมษายน 2564 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์  --
เขื่อนเจ้าพระยา --
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย)  --

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 10 เมษายน 2564 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร
ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)
1. ส.แจงร้อน 4.4 กรัม/ลิตร เวลา 06:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 2.8 กรัม/ลิตร เวลา 06:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 1.4 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 1.6 กรัม/ลิตร เวลา 13:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 0.5 กรัม/ลิตร เวลา 07:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 11 เมษายน 2564