ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า :  ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่
สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนตกปานกลาง ปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัด ประตูระบายน้ำคลองอรชร เขตปทุมวัน 52.0 มม.  จุดวัดสำนักงานเขตราชเทวี 49.0 มม.  จุดวัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย  44.0  มม.  จุดวัดบึงมักกะสัน เขตราชเทวี 41.5 มม.  และศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฯ เขตดินแดง 27.5 มม.

มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ  จำนวน 5 รายการ ดังนี้คือ
- ถ.ศรีอยุธยา  บริเวณหน้าวังสวนผักกาด เขตราชเทวี สูง 15-20 ซม. ยาว 200 เมตร กว้าง 1-2 เลน  เวลาท่วม  13.00 น. - 13.40 น. 
- ถ.ศรีอยุธยา บริเวณหน้า รร.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี สูง 15-20 ซม. ยาว 200 เมตร กว้าง 1-2 เลน เวลาท่วม 13.00- - 13.40 น.
- ถ.ศรีอยุธยา บริเวณหน้า รร.สันติราษฎร์ เขตราชเทวี สูง 15-20 ซม. ยาว 200 เมตร กว้าง 1-2 เลน เวลาท่วม 13.00 - 13.40 น.
- ถ.เพชรบุรี บริเวณหน้า รร.ดอนบอสโก เขตราชเทวี สูง 15-20 ซม. ยาว 200 เมตร กว้าง 1-2 เลน เวลาท่วม 13.00 - 13.25 น.
- ถ.เพชรบุรี บริเวณหน้า รร.เซนต์ดอมินิก เขตราชเทวี สูง 15-20 ซม. ยาว 200 เมตร กว้าง 1-2 เลน เวลาท่วม 13.00 - 13.25 น.

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ ( 13 เมษายน 2564)
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.24 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.38 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.56 ระดับปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (12 เมษายน 2564)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.25 ม.รทก. เวลา 07:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.40 ม.รทก. เวลา 06:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.16 ม.รทก. เวลา 07:00 น.

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (13 เมษายน 2564)
ระดับ +0.94 ม.รทก. เวลา 20:05 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (13 เมษายน 2564 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์  199
เขื่อนเจ้าพระยา  80
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย)  112

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 12 เมษายน 2564 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร
ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)
1. ส.แจงร้อน 3.4 กรัม/ลิตร เวลา 06:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 5.4 กรัม/ลิตร เวลา 06:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 1.4 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 1.5 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 0.4 กรัม/ลิตร เวลา 07:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 13 เมษายน 2564