ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564สถานการณ์ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป :  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้และภาคกลางมีฝนน้อย ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล :  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลาง ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่สำนักงานเขตบางเขน 35.0 มม. จุดวัด ปตร.คลองสามวา เขตคลองสามวา 29.5 มม. จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ เขตหนองจอก 26.0 มม. จุดวัด ปตร.ประชาร่วมใจ มีนบุรี 18.5 มม.

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ 

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (1 กรกฎาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.44 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.35 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.50 ระดับปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ ( 30 มิถุนายน 2564)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.05 ม.รทก. เวลา 24:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.40 ม.รทก. เวลา 24:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.02 ม.รทก. เวลา 01:00 น.

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (1 กรกฎาคม 2564)
ระดับ +0.94 ม.รทก. เวลา 00:31 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (1 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 185
เขื่อนเจ้าพระยา 85
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 95

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร
ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)
1. ส.แจงร้อน 10.1 กรัม/ลิตร เวลา 24:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 5.6 กรัม/ลิตร เวลา 24:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 7.1 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 6.3 กรัม/ลิตร เวลา 05:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 1.8 กรัม/ลิตร เวลา 01:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 01 กรกฎาคม 2564