ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564สถานการณ์ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป :  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง เว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล :  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกปานกลางถึงหนัก ปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดสำนักงานเขตพญาไท 91.0 มม. จุดวัดบ่อสูบน้ำศาลอาญารัชดา เขตจตุจักร 90.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตห้วยขวาง 86.0 มม. จุดวัดสำนักงานเขตพระนคร 84.5 มม. จุดวัดสถานีสูบน้ำคลองสามเสน เขตดุสิต 80.5 มม.

มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ ดังนี้
 https://dds.bangkok.go.th/DDS_Flooding/list_flooding_02.php

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (2 กรกฎาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.35 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.25 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.45 ระดับปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (1 กรกฎาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.10 ม.รทก. เวลา 24:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.35 ม.รทก. เวลา 23:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +0.94 ม.รทก. เวลา 01:00 น.

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (2 กรกฎาคม 2564)
ระดับ +0.84 ม.รทก. เวลา 00:43 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (2 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 204
เขื่อนเจ้าพระยา 100
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 96

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร
ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)
1. ส.แจงร้อน 12.0 กรัม/ลิตร เวลา 24:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 9.0 กรัม/ลิตร เวลา 24:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 4.6 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 5.8 กรัม/ลิตร เวลา 05:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 1.7 กรัม/ลิตร เวลา 01:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 02 กรกฎาคม 2564