ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 

สถานการณ์ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อน ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกปานกลางถึงหนัก ปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ เขตบางกะปิ 48.5 มม. จุดวัด ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 41.5 มม.จุดวัด ค.สามเสน-รพ.พระมงกุฎฯ เขตราชเทวี 33.5 มม.จุดวัด ปตร.คลองอรชร เขตปทุมวัน 29.5 มม.

มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ ดังนี้
https://dds.bangkok.go.th/DDS_Flooding/list_flooding_02.php

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (3 กรกฎาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.31 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.20 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.41 ระดับปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (2 กรกฎาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.00 ม.รทก. เวลา 01:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.20 ม.รทก. เวลา 23:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +0.87 ม.รทก. เวลา 01:00 น.

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (3 กรกฎาคม 2564)
ระดับ +0.77 ม.รทก. เวลา 00:42 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (3 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 219
เขื่อนเจ้าพระยา 120
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 118

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร
ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)
1. ส.แจงร้อน 10.6 กรัม/ลิตร เวลา 24:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 7.5 กรัม/ลิตร เวลา 24:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 1.9 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 5.2 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 0.4 กรัม/ลิตร เวลา 01:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 03 กรกฎาคม 2564