ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2564ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อน ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล :  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ  

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (4 กรกฎาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.27 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.25 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.42 ระดับปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (3 กรกฎาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +0.90 ม.รทก. เวลา 01:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.10 ม.รทก. เวลา 24:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +0.81 ม.รทก. เวลา 01:00 น.

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (4 กรกฎาคม 2564)
ระดับ +0.73 ม.รทก. เวลา 00:46 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (4 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 239
เขื่อนเจ้าพระยา 120
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 129

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร
ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)
1. ส.แจงร้อน 8.6 กรัม/ลิตร เวลา 01:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 6.2 กรัม/ลิตร เวลา 01:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 2.0 กรัม/ลิตร เวลา 21:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 4.6 กรัม/ลิตร เวลา 05:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 1.4 กรัม/ลิตร เวลา 01:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 04 กรกฎาคม 2564