ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2564สถานการณ์ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนปานกลางถึงหนัก ปริมาณฝนรวมสูงสุดที่จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ เขตหนองจอก 72.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม 64.5 มม. จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร 62.5 มม.จุดวัดคลองบึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี 58.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตสะพานสูง 53.5 มม.

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ 

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (31 ตุลาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. ระดับ + 1.21 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ + 0.62 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ + 0.25 ระดับปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (30 ตุลาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.83 ม.รทก. เวลา 15:30 น.
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.58 ม.รทก. เวลา 14:15 น.
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.97 ม.รทก. เวลา 15:45 น.

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (31 ตุลาคม 2564)
 ระดับ +1.09 ม.รทก. เวลา 16:48 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (31 ตุลาคม 2564 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 2,277
เขื่อนเจ้าพระยา 2,299
เขื่อนพระรามหก 283
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 2,797

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 30 ตุลาคม 2564 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร)
ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)
1. ส.แจงร้อน 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 15:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 15:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 20:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 0.0 กรัม/ลิตร เวลา 16:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 31 ตุลาคม 2564