ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2565รายงานสถานการณ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2565
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง สำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง
อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแรง “นัลแก” บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 30-31 ต.ค. 2565 และมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนในระยะต่อไป โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีเมฆบางส่วนกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : กรุงเทพมหานคร มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ ( 30 ตุลาคม 2565 )
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. ระดับ +1.03 ม.รทก. ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.46 ม.รทก. ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.22 ม.รทก. ระดับน้ำปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ ( 29 ตุลาคม 2565 )
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +2.20 ม.รทก. เวลา 08:30 น.
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +2.25 ม.รทก. เวลา 09:45 น.
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +2.32 ม.รทก. เวลา 09:30 น.

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ ( 30 ตุลาคม 2565 )
( เช้า ระดับ +1.23 ม.รทก. เวลา 10:53 น. บ่าย ระดับ +1.21 ม.รทก. เวลา 19:39 น.)

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ ( 30 ตุลาคม 2565 เวลา 06:00 น. )
นครสวรรค์ 2126 ลบ.ม./วินาที
เขื่อนเจ้าพระยา 1996 ลบ.ม./วินาที
เขื่อนพระรามหก 304 ลบ.ม./วินาที
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 2389 ลบ.ม./วินาที

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 29 ตุลาคม 2565 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)
1. ส.แจงร้อน 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 06:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 0.0 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 30 ตุลาคม 2565